Dzienne Archiwa: 15.10.2014

1 wpis

Integracja produktów marki Rohm&Hass oraz INTERPON

  W lutym 2011 roku rozpoczęty zostanie proces integracji produktów przejętej marki Rohm&Hass z produktami marki INTERPON, polegający na przypisaniu dotychczasowego sposobu kodowania marki INTERPON produktom przejętej marki. Sposób oznaczenia poszczególnych grup produktowych Rohm&Hass i ich przynależność do wspólnych już grup marki INTERPON opisuje poniższe zestawienie.