Historia

 

Początki działalności firmy datowane są na przełom 2007/2008 roku, kiedy z działalności wspólnej Spółki Cywilnej A.Krajniak – H.Siatecki zajmującej się malowaniem proszkowym konstrukcji stalowych, wyodrębniony został podmiot zajmujący się zaopatrzeniem w farby proszkowe lakierni proszkowych realizujących wspólne z wymienioną Spółką projekty produkcyjne.

 

 

W dniu 7.01.2008 r. rozpoczęta została oficjalnie działalność PPHU METALMAL, którego jednoosobowym właścicielem został Henryk Siatecki. W efekcie nawiązanej współpracy z AKZO NOBEL CAR REFINISHES Polska, od września 2008 r. PPHU METALMAL rozpoczął dystrybucję farb proszkowych marki INTERPON. Początkowo dystrybucja ograniczała się do podwykonawców projektów wspólnych wspomnianej Spółki Cywilnej, stopniowo rozszerzając obszar działania na teren województwa wielkopolskiego.

W 2010 roku obszar działania PPHU METALMAL obejmował już teren województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego oraz lubuskiego. Głównym profilem działalności była dystrybucja produktów marki INTERPON. W kolejnych latach obszar ten rozszerzał się obejmując kolejne województwa, w tym łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie i opolskie. Od 2015 roku PPHU METALMAL swym zasięgiem obsługuje również kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię.

 

 

 W 2011 roku rozpoczęliśmy również współpracę z jednostkami lotnictwa taktycznego RP, dostarczając materiały naprawcze produkowane przez AEROSPACE COATING AKZO NOBEL (ANAC) dla samolotów transportowych, jak i samolotów bojowych polskiego lotnictwa taktycznego. W tym zakresie właściciel firmy posiada wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa, umożliwiające dostęp do określonych informacji objętych tajemnicą Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), jak i objętych tajemnicą państwową RP oraz Unii Europejskiej. W zakresie dostaw wyrobów ANAC, PPHU METALMAL ściśle współpracuje z p. Aleksandrą Mirecką z firmy AM PAINTS, reprezentującą interesy marki w Polsce.

 

 

 

W każdym z obszarów działania PPHU METALMAL, jego właściciel, jak i poszczególni pracownicy firmy przechodzili cykl gruntownych szkoleń organizowanych przez poszczególne działy marki INTERPON (farby proszkowe), CROMADEX (ciekłe farby przemysłowe), jak i marki ANAC (farby ciekłe AEROSPACE COATINGS AKZO NOBEL).

 

 POWDER SCHOOL – czeska Opava 2011

Aerospace Coatings Training School – holenderski Sassenheim 2012

 

Począwszy od 2012 roku PPHU METALMAL rozpoczęła dostawy farb ciekłych marki CROMADEX, korzystając z posiadanych przez CROMADEX GERMANY w niemieckim Ludwigsburgu linii barwienia żywic. Zdobywając coraz większą liczbę klientów z sektorów przemysłu transportowego, samochodowego czy branży agromaszynowej, od lipca 2013 r. rozpoczęto przygotowania do uruchomienia linii barwienia żywic oraz linii produkcji spray. Prace nad linią zakończono z dniem 16.09.2014 r. oficjalnym uruchomieniem linii przy udziale angielskich specjalistów marki CROMADEX.

 

 

Na dzień 1.11.2017 r. PPHU METALMAL obsługuje ponad 500 podmiotów gospodarczych działających m.in. w obrębie sektorów transportowego, samochodowego (automotiv), meblarskiego, architektonicznego, IT, artykułów gospodarstwa domowego czy lakierni usługowych.