Certyfikat dla firmy ELEKTROBUD S.A. we Wschowie

 

W dniu 12 kwietnia 2016 r. oficjalnie zakończył się trwający od początku stycznie 2016 r. proces certyfikacji lakierni proszkowej należącej do ELEKTROBUD S.A. we Wschowie.

 

 

Proces ten miał na celu sprawdzenie i potwierdzenie wytrzymałości powłok lakierniczych uzyskanych w ELEKTROBUD S.A. na wyrobach własnych tej firmy w oparciu o farby proszkowe grupy INTERPON D1036 (poliestry architektoniczne) oraz linię chemicznego przygotowania powierzchni firmy HENKEL. 

 

Pozytywny wynik testów laboratoryjnych umożliwił wydanie przez Akzo Nobel Powder Coatings w Polsce certyfikatu potwierdzającego określoną w dokumencie wytrzymałość powłok uzyskiwanych w firmie ELEKTROBUD S.A. Certyfikat w imieniu Akzo Nobel Powder Coatings na ręce Prezesa Zarządu ELEKTROBUD S.A. wręczył reprezentujący markę AkzoNobel – Technical Service Manager Central Europe – BU Powder Coatings.

 

 

(foto – Henryk Siatecki)